Centrale sterujące do siłowników od prostych (A01) do bardziej rozbudowanych (A824)
• do dwóch siłowników 24V z enkoderem
• technologia BLUEBUS
• inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie
zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone
funkcje
• wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego
skrzydła w standardzie (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki
otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania sieciowego
• złącze radiowe typu SM, OXIBD
• centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 40-41) i SOLEMYO (str. 114)
• możliwość ustawienia parametrów

Inteligentna centrala sterująca do dwóch siłowników (24V), wykonana w technologi BLUEBUS,
programowanie automatyczne, zapamiętywanie położeń krańcowych, funkcja furtki, bardzo łatwy montaż do dwóch siłowników 230V
• automatyczne programowanie położeń krańcowych
• zaawansowana : tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy
czasu otwierania, diody LED sygnalizują włączone funkcje
– logika programowania tak jak w centralach Bluebusow-ych
• regulacja siły, czasu pauzy, odprężenia skrzydeł
przesunięcia przy zamykaniu
• możliwość podłączenia programatora Oview za pomocą IBT4N
• złącze radiowe dla odbiorników SM, OXIBD
• można zastosować fotokomórki klasyczne lub działające
w systemie Bluebus
• transformator zastąpiono przetwornicą, co sprawia że pobór
w spoczynku (stan czuwania) wynosi 0,8 W
• możliwość przeprogramowania 3 wyjść (FLASH, OGI, ELEKTROZAMEK)
• możliwość przeprogramowania 3 wejść (OPEN, CLOSE, SBS)